Firemní kurzy angličtiny

Firemní kurzy angličtiny jsou jiné než ostatní typy kurzů. Jejich hlavním cílem je buď zdokonalení se ve specifické oblasti oboru nebo zlepšení angličtiny v běžném styku se zahraničními klienty.Tomu je potom přizpůsobena i náplň kurzu.

Výhody firemních kurzů

U firemního kurzu obvykle nemusíte řešit docházku do jazykové školy – lektor přijde za vámi do sídla firmy. Další nespornou výhodou je, že kurz vám většinou zaplatí firma – samozřejmě „výměnou“ za viditelné výsledky a pokroky.

Firemní kurzy – jak probíhají

Na rozdíl od přípravných kurzů, které se zaměřují převážně na gramatiku, kombinují firemní kurzy klasické „gramatické“ hodiny s hodinami konverzace, často pod vedením rodilého mluvčího (hodiny pak ale bývají dražší) . Firemní kurzy jsou sestaveny přímo na míru – firmě a oboru, který je jí vlastní. Lektor tak musí být zběhlý nejen v jazyce, ale často i v oboru.

Začátek firemních kurzů obvykle není vázaný na pevný termín, tak jako je tomu třeba u přípravných kurzů na VŠ a jazykovka je stejně vstřícná i při plánování rozvrhu hodin. Firemní jazykové kurzy probíhají buď individuálně nebo v menších skupinkách. Rozdělení obvykle probíhá hned v úvodu na základě rozřazovacího testu.

Firemní kurzy – šéf má přehled

Většina jazykových škol nabízí i možnost vstupního jazykového auditu zaměstnanců a běžnou součástí firemních kurzů angličtiny je pak možnost monitorovat pokroky zaměstnanců, sledovat jejich docházku a výsledky.

Tipy na firemní kurzy v Praze

Jazyková škola Elvis nabízí velkou škálu firemních kurzů. Je schopna pro firmy zajistit výuku obecné angličtiny, obchodní angličtiny nebo kurzy odborné angličtiny se zaměřením na specifické obory. Kromě toho má nabídce firemní kurzy němčiny a francouzštiny. Kompletní přehled najdete na jejích stránkách na záložce firemní kurzy.

Podobnou nabídku má i jazyková škola London Institute. V nabídce, můžete najít různé firemní kurzy od kurzů obchodní angličtiny, přípravné kurzy na FCE až po manažerské kurzy v zahraničí. Kromě angličtiny se tady můžete zdokonalit ještě ve španělštině a francouzštině.