Angličtina online

Prohlédněte si webové stránky, kde můžete čerpat další informace o výuce jazyků, učit se gramatiku, slovíčka, výslovnost, testy atd.

  • Jazyky-online.info

Pokud se chcete učit cizí jazyky online, můžete využít volně dostupných vzdělávacích materiálů pro podporu výuky cizích jazyků, které nabízí zdarma k dispozici portál Jazyky-online.info . Na tomto portálu naleznete velké množství materiálů pro podporu výuky cizích jazyků. Materiály jsou přehledně a logicky uspořádány do modulů. V sekci angličtina online naleznete například moduly přehled anglické gramatiky, základní slovní zásoba v angličtině, procvičování slovíček, obrázkový slovník, anglická výslovnost, nejčastěji používané anglické fráze, odkazy na vybrané stránky obsahující další kvalitní obsah a mnoho dalších informací, které pomohou ke snazšímu studiu tohoto jazyka.

Pro příklad uveďme obsah dvou modulů.

Anglická gramatika obsahuje stručný a přehledný seznam nejdůležitějších gramatických jevů v angličtině. Přehled je rozčleněn do částí podstatná jména, přídavná jména, slovesa, příslovce, spojky a předložky.

Další velmi vyhledávaný a užitečný modul je Angličtina pro děti obsahuje množství odkazů na materiály, které jsou užitečné zvláště pro studium angličtiny malými dětmi. Stránka obsahuje například sekce materiály k vytištění, jazykové hry, pohádky a říkanky, audio a video materiály a mnoho dalších užitečných informací.

  • Onlinejazyky.cz

Online jazyky přináší novinku do světa vzdělávání v cizích jazycích. Už není potřeba pravidelně docházet na jazykové kurzy, protože s onlinejazyky.cz studujete efektivně ONLINE přes Internet. Angličtina online k Vám tak přichází v čas, který Vám vyhovuje nejvíce.On-line jazyky je revoluční, moderní a efektivní způsob vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Díky maximální flexibilitě, kterou Online jazyky nabízí, získáte efektivní způsob, jak se naučit cizímu jazyku, či si se v něm značně zdokonalit.