Přípravné kurzy angličtiny – jak probíhají

Přípravné kurzy angličtiny by se daly stručně popsat jako „krátké, ale o to intenzívnější“. Přípravné kurzy mají obvykle za úkol připravit zájemce na přijímací zkoušky, maturitu nebo složení jazykového certifikátu.

Tomu je potom přizpůsobená celá výuka angličtiny v kurzu. Ta obvykle probíhá několikrát týdně po dobu dvou až tří měsíců. Protože už se předpokládá určitá úroveň znalostí, nenavštěvují tyto přípravné kurzy absolutní začátečníci, ale naopak lidé, kteří už něco umějí.

Přípravné kurzy angličtiny – co vás naučí

Přípravné kurzy k maturitě, popřípadě k přijímacím zkouškám na vysoké školy kladou důraz spíš než na konverzaci a nácvik praktických dovedností na důkladné procvičení gramatiky. Člověk by si měl látku v kurzu zopakovat, osvojit, uvědomit si možné zádrhely a chytáky.

Přípravné kurzy obvykle probíhají v menších skupinách. Lektor tak může látku přizpůsobit tomu, co účastníkům nejde, dělá jim problémy, ale zároveň by se mohlo objevit v té které zkoušce.

Přípravné kurzy existují jak k maturitě a přijímačkám, tak k nejrůznějším jazykovým certifikátům, z nichž nejznámější jsou ty cambridgeské FCE, CAE, CPE.

Kromě přípravných kurzů existují i další typy, které se liší intenzitou, pojetím i cenou. Jejich stručný přehled najdete tady.

Tipy na přípravné jazykové kurzy v Praze

Jazyková škola Elvis nabízí přípravné kurzy k maturitě i přípravné kurzy k jazykovým zkouškám FCE, CAE a CPE. V její nabídce je i přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce. Škola smluvně garantuje, že ve skupině nebude více než devět studentů.

London Institute zájemcům pomocí svých přípravných kurzů pomůže ke zdárnému složení jazykových zkoušek FCE, CAE, CPE, IELT a BEC, což je zkouška z obchodní angličtiny. Kurzy probíhají buď devět týdnů třikrát týdně, nebo 14 týdnů dvakrát do týdne.